Opowieści Starego Testamentu

 • Izaak i Izmael
 • Synowie Jakuba
 • Józef i sen Faraona
 • Józef i jego bracia
 • Mojżesz
 • Gorejący Krzew
 • Plagi egipskie
 • Wyjście z Egiptu, Noc Baranka
 • Cudowne przejście przez Morze Czerwone
 • Przymierze na Synaju
 • Dziesięć Przykazań
 • Mojżesz ostatnie zwycięstwo